CONCURS LOCAL DEL CARTELL ANUNCIADOR DE LA FESTA DE “SANT BARTOMEU 2017”

CONCURS LOCAL 

DEL CARTELL

ANUNCIADOR DE LA   FESTA DE “SANT BARTOMEU 2017”

BASES

1) Podran concórrer al premi els dibuixos que reuneixin les condicions següents:

   a) Autor local
b) Tema lliure
c) Fer-hi constar el dies de la festa 23,24, 25,26 i 27 d’agost de 2017 i el nom del patró Sant Bartomeu.
d) Es presentaran en   DINA4  i només amb 3 colors.
e) En el cas de la categoria B (fins a 12 anys) els dibuixos tindran que estar fets a mà.


2) Els dibuixos es presentaran en un sobre tancat (sense doblegar) i no hi ha de constar el nom de  l’autor, però si un pseudònim . Aniran acompanyats d’un altre sobre  tancat, a l’exterior del qual hi constarà el mateix pseudònim i a l’interior el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor.

3) S’estableixen 4 premis i 2 categories:

   Categoria A  a partir de 13 anys:   1r. premi 100€          2n.  premi 50€
   Categoria B,  fins a 12 anys           1r. premi   50€          2n. premi  25€

4) Els dibuixos guanyadors passaran a ser propietat de l’ajuntament, que se’n reserva els drets d’exposició i reproducció , fent esment sempre del nom de l’autor d’acord amb la llei de propietat intel·lectual vigent.

5) Els dibuixos es presentaran directament a l’ajuntament de Massalcoreig.

6) El termini de presentació dels dibuixos finalitzarà a les 12 h. del dia 24 de juliol de 2017. El premi podrà ésser declarat desert  a criteri del jurat.

7) Una vegada feta pública la resolució del jurat, els dibuixos no premiats restaran a disposició dels autors perquè els retirin passada la festa major.

8) El lliurament del premis dels dibuixos guanyadors es farà durant els dies    de la festa major de Sant Bartomeu.

9) La participació d’aquest premi implica l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat.