BASES CONCURS FOTOGRÀFIC “POBLE DE MASSALCOREIG”

BASES

CONCURS FOTOGRÀFIC

POBLE DE MASSALCOREIG”

 

1  Modalitat dels treballs presentats:

Categoria  única : Tema lliure: relacionat amb el  poble de Massalcoreig

2. Les fotografies seran en color  o  blanc i negre  (incloses les digitals).

3. La mida de les fotografies serà: de 20x25.  Haurà d’anar  muntada en un suport rígid i de mida DinA4 de color negre.  

4. Es presentaran  com a màxim tres fotografies per concursant.

5. No s’acceptaran fotografies manipulades ni manualment ni digitalment.

6. Les fotografies es portaran degudament embalades  i lliures de costos a la següent direcció:
               
Ajuntament de Massalcoreig
Concurs de fotografia
Plaça de l’Església s/n
25184 Massalcoreig

Fins el dia 24 de juliol, fallant el jurat   la setmana següent.

7. El títol i el pseudònim han de figurar al darrere de l’obra. Així mateix el títol i el pseudònim de l’autor constarà en un sobre tancat a l’interior del qual  hi aniran les dades complertes de l’autor (nom, cognoms, direcció complerta i núm. de telèfon)

8. Els premis seran:

1r. Premi :  100,00 €
2n. Premi :   75,00 €

9. El concurs es declararà desert si no es presenten al menys  tres participants.

10. Totes les fotografies seran exposades durant les setmanes culturals.

11. S’avisarà els guanyadors  a partir del dia  31 de juliol i el premi es lliurarà  en el transcurs de la vigilia de la Festa Major de Sant Bartomeu.

12. Les fotografies es tornaran durant el mes de setembre, excepte les guanyadores que quedaran en poder de l’ajuntament de Massalcoreig.