PLA D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La Diputació de Lleida ha atorgat  un ajut de 5.902,99 €  per atendre les despeses del subministrament elèctric de l'enllumenat públic de l' l'exercici 2017.