al contingut a la navegació Informació de contacte

Concurs del cartell de Sant Bartomeu 2024

Torna el concurs del cartell anunciador i samarreta de la festa major de Sant Bartomeu. A continuació trobareu les bases del concurs:

DIJOUS 04 JULIOL 2024

BASES DEL CONCURS “CARTELL ANUNCIADOR I SAMARRETA FESTA MAJOR DE SANT BARTOMEU 2024"

Podran concórrer al premi les propostes que reuneixin les condicions següents:

  1.     Autor local.
  2.     Constar-hi els dies de la festa: del 21 al 25 d’agost.
  3.     Constar-hi l’any: 2024.
  4.     Constar-hi:
  • FESTA MAJOR
  • MASSALCOREIG
  • SANT BARTOMEU

    5.     Màxim de 3 colors (el color negre es considera color).

    6.     La temàtica és LLIURE.

    7.     Les propostes es poden presentar de les següents maneres:

Impreses o en un pendrive a les oficines de l’Ajuntament, en un sobre tancat on no consti el nom de l’autor, però sí un pseudònim i la categoria a la que es presenta. Aniran acompanyats d’un altre sobre tancat, a l’exterior del qual hi constarà el mateix pseudònim i a l’interior el nom, cognoms i telèfon de l’autor. Si es presenta en pendrive, aquest es tornarà a l’autor un cop dut a terme el concurs.

    8.     S’estableixen 2 categories amb 2 premis cadascuna:

            Categoria PRIMERA: a partir de tretze anys.

                                                 Primer premi: 100 €   //   Segon premi: 50 €

            Categoria INFANTIL: fins als dotze anys.

                                                 Primer premi: 50 €     //    Segon premi: 25 €  

    9.    Les propostes guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Massalcoreig, que se’n reserva els drets d’exposició i reproducció, fent esment sempre del nom de l’autor d’acord amb la llei de propietat intel·lectual vigent.

  10.    El termini de presentació finalitzarà a les 15:00 hores del dia 29 de juliol de 2024. El premi podrà ser declarat desert si no es presenten almenys tres autors diferents i també a criteri del jurat i la Comissió de Festes. 

  11.    Un cop feta pública la resolució del jurat, els dibuixos no premiats restaran a disposició dels autors perquè els retirin passada la Festa Major.

  12.    El lliurament dels premis es farà durant els dies de la festa major de Sant Bartomeu 2024. 

  13.    La participació d’aquest premi implica l’acceptació de les seves bases i de la resolució del jurat. 

Contingut relacionat